Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. Het is dus van belang dat de hoedanigheid op de polis de juiste beschrijving geeft van uw werkzaamheden.

Zelfstandige beroepsbeoefenaren of entiteiten die zich bezig houdende met werkzaamheden in de hoedanigheid van

 • executeur, levensexecuteur, vereffenaar;
 • toezichthouder, gevolmachtigde;

maar ook de volgende werkzaamheden kunnen worden gerekend tot de hoedanigheid van de executeur:

 • Het afwikkelen van nalatenschappen
 • Nalatenschap coaching
 • Mediation
 • Schuldhulpverlener

 


Uitbreiding hoedanigheid niet standaard werkzaamheden

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden met aanvullende werkzaamheden. Mocht u afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen? In dat geval is het verstandig om hiervan melding te maken of met ons te overleggen.

U kunt bijvoorbeeld aanvullende werkzaamheden als (extra) hoedanigheid op het polisblad laten opnemen. In sommige gevallen wordt hiervoor een (kleine) extra premie berekend.

De onderstaande werkzaamheden zien wij niet als behorend tot de standaard werkzaamheden van een vereffenaar / executeur. Deze werkzaamheden zijn niet automatisch meeververzekerd. U kunt deze werkzaamheden wel als extra op het polisblad laten opnemen.

 • Het verlenen van fiscale diensten;
 • Verzorgen van administraties;
 • Estate planner, financieel planner;
 • Juridische dienstverlening.

Voor de laatst genoemde werkzaamheden verlangt de verzekeraar een kleine meerpremie. U berekent de premie in de rekentool op deze website. Werkzaamheden die niet onder de standaard hoedanigheid vallen en niet aanvullend op het polisblad zijn opgenomen zijn niet verzekerd.  Neem contact met ons op voor meer informatie als u hierover vragen heeft.

Uitsluitingen

 

In aanvulling op hetgeen is vermeld in de algemene verzekeringsvoorwaarden zijn niet verzekerd aanspraken tot vergoeding van schade voortvloeiende uit of verband houdende met:

 • Vermogensbeheer;

 • het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, rentabiliteit e.d.

 • het waarderen van financiële belangen in of (pakketten van) aandelen van rechtspersonen en/of vennootschappen;

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon. Een Kvk inschrijving is vereist. Zonder Kvk inschrijving (in Nederland) kunt u de verzekering niet aanvragen.

De verzekeringen zijn bestemd voor degene die met eenmanszaak of in een onderneming  werkzaamheden uitvoert in de hoedanigheid van

 • executeur, levensexecuteur, vereffenaar;
 • toezichthouder, gevolmachtigde;

Maar ook de volgende werkzaamheden kunnen worden gerekend tot de hoedanigheid van de executeur. Deze werkzaamheden zijn niet automatisch verzekerd. U dient deze aanvullend werkzaamheden zelf op te geven;

 • Het afwikkelen van nalatenschappen
 • Nalatenschap coaching
 • Mediation
 • Schuldhulpverlener

Meerdere werkzaamheden tegelijkertijd zijn mogelijk.

Kenmerken

 

De verzekering is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek afgestemd op de dagelijkse praktijk van de executeur.

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de belastingadviseur ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt.

 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd

 


 

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking per einddatum. Gemaakte fouten die na de beëindiging worden ontdekt, ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode zijn dan niet langer verzekerd. Het is daarom verstandig om inloop te overwegen.

De verzekering biedt eveneens dekking voor de aansprakelijkheid gemaakt vóór de ingangsdatum van de polis, mits verzekerde voorheen een verzekering had.

Heeft verzekerde nog niet eerder een verzekering gehad en wenst verzekerde de inloop mee te verzekeren dan is het mogelijk om één jaar inloop bij te verzekeren voor een eenmalige premie van 50% van de eerste jaarpremie.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een aanvullende premie 2 extra jaren uitloop te verzekeren.

Verzekerde kan bij beeindiging van de activiteiten een uitloopperiode van 2 jaar verzekeren voor een eenmalige premie van 65% van de jaarpremie.

Verzekerd zijn in dat geval de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn aangemeld ter zake van beroepsfouten gemaakt voor de einddatum van de verzekering.

Verzekeraar

 

Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de executeur hebben wij een verzekeraar geselecteerd die kan voldoen aan de specifieke eisen en behoeften van de executeur; Allianz.

Nederland valt samen met België en Luxemburg onder Allianz Benelux N.V. Door onze krachten te bundelen in de Benelux kunnen we onze klanten en de adviseurs met wie we samenwerken optimaal van dienst zijn, met betere verzekeringen én betere prijzen.

 

Allianz Group

Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers. Ons doel is de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We helpen onze klanten de juiste keuzes te maken. Zodat ze hun leven kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen. We moedigen iedereen aan om zijn ambities te realiseren en niet bang te zijn om een stap verder te gaan. Allianz is the home for those who dar


Onze missie is om de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We maken onze betrouwbaarheid waar door onze kennis en vaardigheden te delen met onze klanten, zodat zij hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen.

 

Allianz hecht veel waarde aan goede governance: transparant en integer bestuur en toezicht. Daarom houden we ons aan verschillende gedragscodes. Bovendien hebben we een commissie ingesteld voor het beloningsbeleid.
 
 

Allianz

​​​​​​​Antwoordnummer 5024
​​​​​​​3000 VB Rotterdam

 

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR 250.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar
EUR 500.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar
EUR 1.000.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar.

Het is mogelijk om een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Neem hiervoor contact met ons op.

Het eigen risico kent de keuze van EUR 500,00 of EUR 1.000,- per aanspraak.
​​​​​​​Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.


Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag standaard

EUR 2.500.000,- per aanspraak en EUR 5.000.000,- per jaar.

Het eigen risico is EUR 100,- per aanspraak.

 

 

 


 

Verzekeringskaart

​​​​​​​

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie bekijken. De verzekeringskaart geeft u objectieve informatie en kan helpen om de verzekering te vergelijken met eventuele andere aanbieders.

De verzekeringskaarten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze verzekeringskaarten geen rechten ontlenen.

Verzekeringskaart beroepsaansprakelijkheid executeur