Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon. Een Kvk inschrijving is vereist. Zonder Kvk inschrijving (in Nederland) kunt u de verzekering niet aanvragen.

De verzekeringen zijn bestemd voor degene die met eenmanszaak of in een onderneming  werkzaamheden uitvoert in de hoedanigheid van

  • executeur, levensexecuteur, vereffenaar;
  • toezichthouder, gevolmachtigde;

Maar ook de volgende werkzaamheden kunnen worden gerekend tot de hoedanigheid van de executeur. Deze werkzaamheden zijn niet automatisch verzekerd. U dient deze aanvullend werkzaamheden zelf op te geven;

  • Het afwikkelen van nalatenschappen
  • Nalatenschap coaching
  • Mediation
  • Schuldhulpverlener

Meerdere werkzaamheden tegelijkertijd zijn mogelijk.