Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Uitsluitingen

 

In aanvulling op hetgeen is vermeld in de algemene verzekeringsvoorwaarden zijn niet verzekerd aanspraken tot vergoeding van schade voortvloeiende uit of verband houdende met:

  • Vermogensbeheer;

  • het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, rentabiliteit e.d.

  • het waarderen van financiĆ«le belangen in of (pakketten van) aandelen van rechtspersonen en/of vennootschappen;