Categorienavigatie

Contentverzamelaar

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking per einddatum. Gemaakte fouten die na de beëindiging worden ontdekt, ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode zijn dan niet langer verzekerd. Het is daarom verstandig om inloop te overwegen.

De verzekering biedt eveneens dekking voor de aansprakelijkheid gemaakt vóór de ingangsdatum van de polis, mits verzekerde voorheen een verzekering had.

Heeft verzekerde nog niet eerder een verzekering gehad en wenst verzekerde de inloop mee te verzekeren dan is het mogelijk om één jaar inloop bij te verzekeren voor een eenmalige premie van 50% van de eerste jaarpremie.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een aanvullende premie 2 extra jaren uitloop te verzekeren.

Verzekerde kan bij beeindiging van de activiteiten een uitloopperiode van 2 jaar verzekeren voor een eenmalige premie van 65% van de jaarpremie.

Verzekerd zijn in dat geval de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn aangemeld ter zake van beroepsfouten gemaakt voor de einddatum van de verzekering.