Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Bijzondere kenmerken NVRA verzekering

De hoedanigheidsomschrijving van de verzekering is afgestemd op de praktijk van de Rechtskundig Adviseur in Nederland. Tot de hoedanigheid wordt gerekend:

  • Juridisch advies

  • Mediation

  • Incassowerkzaamheden

Voor andersoortige werkzaamheden bieden wij verschillende opties aan. Zie hiervoor de aanvraagprocedure.

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. 

Zelfstandige beroepsbeoefenaren of entiteiten die zich bezig houdende met rechtskundig advies.  

Het is mogelijk om aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren.


Uitbreiding hoedanigheid

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden. Mocht u afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen, dan is het verstandig om hiervan melding te maken.

U kunt bijvoorbeeld werkzaamheden als reïntregratie-rechtskundige adviseur, mediator, of rechtskundige adviseur als hoedanigheid op het polisblad laten opnemen.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, soms zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.