Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. Het is dus van belang dat de hoedanigheid op de polis de juiste beschrijving geeft van uw werkzaamheden.

Zelfstandige beroepsbeoefenaren of entiteiten die zich bezig houdende met werkzaamheden in de hoedanigheid van

  • executeur, levensexecuteur, vereffenaar;
  • toezichthouder, gevolmachtigde;

maar ook de volgende werkzaamheden kunnen worden gerekend tot de hoedanigheid van de executeur:

  • Het afwikkelen van nalatenschappen
  • Nalatenschap coaching
  • Mediation
  • Schuldhulpverlener

 


Uitbreiding hoedanigheid niet standaard werkzaamheden

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden met aanvullende werkzaamheden. Mocht u afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen? In dat geval is het verstandig om hiervan melding te maken of met ons te overleggen.

U kunt bijvoorbeeld aanvullende werkzaamheden als (extra) hoedanigheid op het polisblad laten opnemen. In sommige gevallen wordt hiervoor een (kleine) extra premie berekend.

De onderstaande werkzaamheden zien wij niet als behorend tot de standaard werkzaamheden van een vereffenaar / executeur. Deze werkzaamheden zijn niet automatisch meeververzekerd. U kunt deze werkzaamheden wel als extra op het polisblad laten opnemen.

  • Het verlenen van fiscale diensten;
  • Verzorgen van administraties;
  • Estate planner, financieel planner;
  • Juridische dienstverlening.

Voor de laatst genoemde werkzaamheden verlangt de verzekeraar een kleine meerpremie. U berekent de premie in de rekentool op deze website. Werkzaamheden die niet onder de standaard hoedanigheid vallen en niet aanvullend op het polisblad zijn opgenomen zijn niet verzekerd.  Neem contact met ons op voor meer informatie als u hierover vragen heeft.